Osobiste raje

Działanie skierowane do seniorów (60+) oraz ich opiekunów! Poprawiamy relację poprzez hortiterapię.

people_1

Wyjątkowy projekt

raj_1
Raj_3

Kim jesteśmy?

Jesteśmy aktywistkami i dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozwala nam łączyć pasję do sztuki i natury, z aktywnością prospołeczną.

Studiowałyśmy historię sztuki, zajmujemy się designem, kształtowaniem przestrzeni i hodowlą roślin; działalnością twórczą, edukacyjną oraz terapeutyczną.

Żyjemy w wielopokoleniowych rodzinach – mamy doświadczenie współpracy z dziećmi i starszymi, z osobami niepełnosprawnymi, zarówno ruchowo, jak i mentalnie, grupowo i indywidualnie.

Od aktywności zawodowej odpoczywamy na łonie przyrody obserwując kształtujące ją procesy. Wiemy przy tym, jak ważne jest poczucie sprawstwa i sukcesu, jak istotne jest umiejętne korzystanie z sił natury oraz działania na rzecz jej wsparcia. Temu właśnie służą samodzielnie uprawiane ogrody – Osobiste Raje, które łączą wiedzę z codzienną praktyką, radość obserwacji rozwoju z szansą dzielenia się plonami. Rajskie natury – ucieleśnienie lepszej przyszłości, dającej poczucie bezpieczeństwa, piękna, harmonii i sensu.

julia

Julia Starczewska-Zakrzewska

z wykształcenia historyk sztuki. Koordynatorka produkcji reklamowych, producentka wydarzeń kulturalnych i artystycznych, redaktorka publikacji (m.in. cyklicznych). Dyrektor zarządzająca w firmie DigiTouch oraz Zoom Design, prezes Fundacji Nowymodel. Od roku 1997 do teraz, w trybie ciągłym zarządza, koordynuje i prowadzi nadzór finansowy nad realizacją różnorodnych projektów. W tym czasie zajmowała się także wdrożeniem, komercjalizacją projektów biznesowo-promocyjnych.

agata

Agata Saraczyńska

historyczka sztuki, krytyczka i kolekcjonerka sztuki, dziennikarka kulturalna, kuratorka wystaw z zakresu wzornictwa i sztuki, wieloletnia komentatorka zjawisk z dziedziny kultury i sztuki Województwa Dolnośląskiego, autorka wielu tekstów katalogów wystaw, współpracowniczka wielu instytucji kultury m.in. BWA Wrocław czy Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Przewiń na górę